Biologia: Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej czerwiec 2018 stara formuła - Znaczenie przeprowadzania u bakterii.

Znaczenie przeprowadzania u bakterii.

Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej czerwiec 2018 stara formuła

Wróć do listy

Syntezę związków organicznych u pewnych bakterii chemosyntetyzujących poprzedzają
poniższe reakcje chemiczne.

Znaczenie przeprowadzania  u bakterii.

Podaj nazwę grupy bakterii chemosyntetyzujących, które przeprowadzają przedstawionereakcje chemiczne, i określ znaczenie tych reakcji dla organizmów przeprowadzającychchemosyntezę.

Nazwa grupy bakterii:

Znaczenie:

Wskazówki:

Reakcje utleniania przeprowadzane przez bakterie wiążą się z uwalnianiem energii, która może być wiązana w postaci ATP i wykorzystywana do syntezy związków złożonych. PRoces ten może zastąpić fazę jasną fotosyntezy.

Chemosytneza od fotosyntezy różni się właśnie pierwszym etapem, czyli sposobem otrzymywania siły asymilacyjnej (ATP i NADPH)