Biologia: Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej czerwiec 2018 stara formuła - Integracja wirusa HIV z genomem gospodarza.

Integracja wirusa HIV z genomem gospodarza.

Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej czerwiec 2018 stara formuła

Wróć do listy

Preparat 3TC blokuje działanie odwrotnej transkryptazy – enzymu, który HIV wykorzystuje do wytworzenia cząsteczek DNA na podstawie swojego genomu. Cząsteczka 3TC ma budowę podobną do nukleotydu cytozynowego i dlatego odwrotna transkryptaza wirusa wbudowuje do tworzącego się DNA cząsteczki 3TC, zamiast nukleotydu cytozynowego. Przez ten błąd niemożliwe staje się dalsze wydłużanie nici DNA. Istnieją szczepy HIV mające odwrotne transkryptazy odróżniające cząsteczki 3TC od nukleotydu cytozynowego i są one niewrażliwe na 3TC.

Na wykresie przedstawiono nabywanie oporności HIV na lek 3TC u trzech pacjentów.

Integracja wirusa HIV z genomem gospodarza.

a) Wyjaśnij, dlaczego preparat 3TC uniemożliwia integrację materiału genetycznegowirusa z genomem gospodarza. W odpowiedzi uwzględnij mechanizm działania odwrotnej transkryptazy.

b) Na podstawie wykresu wyjaśnij mechanizm nabywania oporności HIV na 3TC u pacjentów, u których stosowano ten preparat.

Wskazówki:

Funkcją odwrotnej transkryptaszy jest przepisanie materiału genetycznego w formie jednoniciosego RNa na jednoniciowe DNA, a następnie dobudowywana jest komplementarna nić w efekcie czego powstaje podwójna helisa DNA.

Biologia Campbella jest częstym źródłem inspiracji dla egzaminatorów układających zadania.