Biologia: Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej maj 2019 nowa formuła - Rysunki stawonogów: skorupiaków, owadów, pajęczaków

Rysunki stawonogów: skorupiaków, owadów, pajęczaków

Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej maj 2019 nowa formuła

Wróć do listy

Na rysunku przedstawiono gatunki należące do różnych grup stawonogów (skorupiaków, owadów i pajęczaków).

Uwaga: Nie zachowano proporcji wielkości zwierząt.

Rysunki stawonogów: skorupiaków, owadów, pajęczaków

Wypisz z rysunku oznaczenia literowe wszystkich gatunków stawonogów należących do owadów.

Określ, który z gatunków stawonogów (A–F) przedstawionych na rysunku jest pajęczakiem. Uzasadnij wybór, podając jedną charakterystyczną cechę budowy pajęczaków widoczną na rysunku.

Pajęczakiem jest gatunek ………….., ponieważ ………………………………………….