Biologia: Arkusz z biologii rozszerzonej maj 2024 Formuła 2015 - budowa przestrzenna cząsteczki tRNA

Biologia: Arkusz z biologii rozszerzonej maj 2024 Formuła 2015 - budowa przestrzenna cząsteczki tRNA

Biologia: Arkusz z biologii rozszerzonej maj 2024 Formuła 2015 - budowa przestrzenna cząsteczki tRNA

budowa przestrzenna cząsteczki tRNA

Arkusz z biologii rozszerzonej maj 2024 Formuła 2015

Wróć do listy

Na poniższym schemacie przedstawiono budowę przestrzenną cząsteczki tRNA.

budowa przestrzenna cząsteczki tRNA

1. Dokończ zdanie. Zaznacz odpowiedź A albo B oraz odpowiedź 1. albo 2.

Cząsteczki tRNA są zbudowane

budowa przestrzenna cząsteczki tRNA

 

2. Określ funkcję pełnioną przez ramię akceptorowe oraz funkcję pełnioną przez antykodon cząsteczki tRNA.

Ramię akceptorowe:
Antykodon:

budowa przestrzenna cząsteczki tRNA

Arkusz z biologii rozszerzonej maj 2024 Formuła 2015

Wróć do listy

Na poniższym schemacie przedstawiono budowę przestrzenną cząsteczki tRNA.

budowa przestrzenna cząsteczki tRNA

1. Dokończ zdanie. Zaznacz odpowiedź A albo B oraz odpowiedź 1. albo 2.

Cząsteczki tRNA są zbudowane

budowa przestrzenna cząsteczki tRNA

 

2. Określ funkcję pełnioną przez ramię akceptorowe oraz funkcję pełnioną przez antykodon cząsteczki tRNA.

Ramię akceptorowe:
Antykodon:

budowa przestrzenna cząsteczki tRNA

Arkusz z biologii rozszerzonej maj 2024 Formuła 2015

Wróć do listy

Na poniższym schemacie przedstawiono budowę przestrzenną cząsteczki tRNA.

budowa przestrzenna cząsteczki tRNA

1. Dokończ zdanie. Zaznacz odpowiedź A albo B oraz odpowiedź 1. albo 2.

Cząsteczki tRNA są zbudowane

budowa przestrzenna cząsteczki tRNA

 

2. Określ funkcję pełnioną przez ramię akceptorowe oraz funkcję pełnioną przez antykodon cząsteczki tRNA.

Ramię akceptorowe:
Antykodon: