Biologia: Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej maj 2020 stara formuła - Metaloproteiny z żelazem i miedzią.

Metaloproteiny z żelazem i miedzią.

Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej maj 2020 stara formuła

Wróć do listy

Niektóre pierwiastki w połączeniu z białkami tworzą ważne biologicznie związki, zwane
metaloproteinami.

Podaj przykład metaloproteiny, w której występuje żelazo (Fe), oraz metaloproteiny, w której występuje miedź (Cu), i określ funkcję każdej z nich.

1. Nazwa metaloproteiny, w której występuje Fe:
Funkcja:
2. Nazwa metaloproteiny, w której występuje Cu:
Funkcja: