Biologia: Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej czerwiec 2018 stara formuła - Szlak przekształceń aminokwasu fenyloalaniny.

Szlak przekształceń aminokwasu fenyloalaniny.

Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej czerwiec 2018 stara formuła

Wróć do listy

Na uproszczonym schemacie przedstawiono szlak przekształceń aminokwasu fenyloalaniny. Nad strzałkami numerami I i II zaznaczono blokady metaboliczne wywołane mutacjami, a poniżej wymieniono nazwy różnych chorób o podłożu genetycznym.

Szlak przekształceń aminokwasu fenyloalaniny.

Spośród wymienionych nazw chorób genetycznych wybierz i zapisz nazwy tych, które mogą być skutkiem blokad metabolicznych przedstawionych na schemacie.

Blokada metaboliczna I:

Blokada metaboliczna II: