Biologia: Arkusz z biologii rozszerzonej maj 2023 nowa formuła - gatunek inwazyjny

Biologia: Arkusz z biologii rozszerzonej maj 2023 nowa formuła - gatunek inwazyjny

gatunek inwazyjny

Arkusz z biologii rozszerzonej maj 2023 nowa formuła

Wróć do listy

Wizon (Neogale vison) to gatunek drapieżnego ssaka z rodziny łasicowatych. Wizon ma naturalny zasięg występowania ograniczony do Stanów Zjednoczonych i Kanady. Dziko żyjąca populacja wizonów w północnozachodniej Polsce pochodzi prawdopodobnie od wizonów zbiegłych z miejscowych ferm hodowlanych w latach 80. XX wieku.
Wizon jest drapieżnikiem. Skład jego diety wykazuje znaczne zróżnicowanie w zależności od obszaru i pory roku wizon adaptuje się do zmian w dostępności poszczególnych ofiar.

W końcu lat 90. ubiegłego wieku na terenie obecnego Parku Narodowego „Ujście Warty” przeprowadzono badania drapieżnictwa wizonów na ptakach wodnych. Okazało się, że na wiosnę i w lecie ptaki stanowiły 4560% biomasy skonsumowanej przez wizony na terenie zbiornika zalewowego oraz 3546% na jego obrzeżach. Odnotowano wyraźny spadek sukcesu lęgowego gęsi gęgawy, a najczęstszą przyczyną strat lęgów okazały się wizony.
Na poniższych mapach przedstawiono odsetek obwodów łowieckich w poszczególnych powiatach północnozachodniej Polski, w których odnotowano obecność wizona w latach 2003 i 2009.

 

gatunek inwazyjny


Określ, które z poniższych kryteriów gatunku inwazyjnego są spełnione w przypadku wizona w północnozachodniej Polsce. Zaznacz T, jeśli kryterium jest spełnione, albo N jeśli nie jest spełnione.

gatunek inwazyjny

gatunek inwazyjny

Arkusz z biologii rozszerzonej maj 2023 nowa formuła

Wróć do listy

Wizon (Neogale vison) to gatunek drapieżnego ssaka z rodziny łasicowatych. Wizon ma naturalny zasięg występowania ograniczony do Stanów Zjednoczonych i Kanady. Dziko żyjąca populacja wizonów w północnozachodniej Polsce pochodzi prawdopodobnie od wizonów zbiegłych z miejscowych ferm hodowlanych w latach 80. XX wieku.
Wizon jest drapieżnikiem. Skład jego diety wykazuje znaczne zróżnicowanie w zależności od obszaru i pory roku wizon adaptuje się do zmian w dostępności poszczególnych ofiar.

W końcu lat 90. ubiegłego wieku na terenie obecnego Parku Narodowego „Ujście Warty” przeprowadzono badania drapieżnictwa wizonów na ptakach wodnych. Okazało się, że na wiosnę i w lecie ptaki stanowiły 4560% biomasy skonsumowanej przez wizony na terenie zbiornika zalewowego oraz 3546% na jego obrzeżach. Odnotowano wyraźny spadek sukcesu lęgowego gęsi gęgawy, a najczęstszą przyczyną strat lęgów okazały się wizony.
Na poniższych mapach przedstawiono odsetek obwodów łowieckich w poszczególnych powiatach północnozachodniej Polski, w których odnotowano obecność wizona w latach 2003 i 2009.

 

gatunek inwazyjny


Określ, które z poniższych kryteriów gatunku inwazyjnego są spełnione w przypadku wizona w północnozachodniej Polsce. Zaznacz T, jeśli kryterium jest spełnione, albo N jeśli nie jest spełnione.

gatunek inwazyjny