Biologia: Arkusz z biologii rozszerzonej maj 2024 Formuła 2015 - konsekwencje osuszania siedlisk płazów

Biologia: Arkusz z biologii rozszerzonej maj 2024 Formuła 2015 - konsekwencje osuszania siedlisk płazów

Biologia: Arkusz z biologii rozszerzonej maj 2024 Formuła 2015 - konsekwencje osuszania siedlisk płazów

konsekwencje osuszania siedlisk płazów

Arkusz z biologii rozszerzonej maj 2024 Formuła 2015

Wróć do listy

W drugiej połowie XX wieku naukowcy zwrócili uwagę na globalne zmniejszanie się liczebności populacji płazów. Badacze zgodnie określają obecny trend jako szóste masowe wymieranie zwierząt o globalnym zasięgu. Badania prowadzone w Polsce wskazują kilka czynników negatywnie wpływających na liczebność płazów. Jednym z nich jest osuszanie naturalnych siedlisk płazów.

Na podstawie: naukadlaprzyrody.pl

Wykaż, że osuszanie siedlisk ma negatywny wpływ na liczebność płazów w Polsce.

konsekwencje osuszania siedlisk płazów

Arkusz z biologii rozszerzonej maj 2024 Formuła 2015

Wróć do listy

W drugiej połowie XX wieku naukowcy zwrócili uwagę na globalne zmniejszanie się liczebności populacji płazów. Badacze zgodnie określają obecny trend jako szóste masowe wymieranie zwierząt o globalnym zasięgu. Badania prowadzone w Polsce wskazują kilka czynników negatywnie wpływających na liczebność płazów. Jednym z nich jest osuszanie naturalnych siedlisk płazów.

Na podstawie: naukadlaprzyrody.pl

Wykaż, że osuszanie siedlisk ma negatywny wpływ na liczebność płazów w Polsce.

konsekwencje osuszania siedlisk płazów

Arkusz z biologii rozszerzonej maj 2024 Formuła 2015

Wróć do listy

W drugiej połowie XX wieku naukowcy zwrócili uwagę na globalne zmniejszanie się liczebności populacji płazów. Badacze zgodnie określają obecny trend jako szóste masowe wymieranie zwierząt o globalnym zasięgu. Badania prowadzone w Polsce wskazują kilka czynników negatywnie wpływających na liczebność płazów. Jednym z nich jest osuszanie naturalnych siedlisk płazów.

Na podstawie: naukadlaprzyrody.pl

Wykaż, że osuszanie siedlisk ma negatywny wpływ na liczebność płazów w Polsce.