Biologia: Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej kwiecień 2020 - sieć troficzna w lesie liściastym

Biologia: Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej kwiecień 2020 - sieć troficzna w lesie liściastym

sieć troficzna w lesie liściastym

Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej kwiecień 2020

Wróć do listy

Na schemacie przedstawiono fragment sieci troficznej w lesie liściastym.

sieć troficzna w lesie liściastym

1. Wypisz ze schematu dwa przykłady organizmów, które zajmują więcej niż jeden poziom troficzny, oraz dla każdego z nich określ wszystkie poziomy troficzne, które zajmuje ten organizm w opisanym ekosystemie.

1.

2.

 

2. Wybierz ze schematu i zapisz dwa przykłady par organizmów, które konkurują o pokarm w tym ekosystemie.

1. ……… i ………..

2. ……… i ………..

sieć troficzna w lesie liściastym

Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej kwiecień 2020

Wróć do listy

Na schemacie przedstawiono fragment sieci troficznej w lesie liściastym.

sieć troficzna w lesie liściastym

1. Wypisz ze schematu dwa przykłady organizmów, które zajmują więcej niż jeden poziom troficzny, oraz dla każdego z nich określ wszystkie poziomy troficzne, które zajmuje ten organizm w opisanym ekosystemie.

1.

2.

 

2. Wybierz ze schematu i zapisz dwa przykłady par organizmów, które konkurują o pokarm w tym ekosystemie.

1. ……… i ………..

2. ……… i ………..