Biologia: Arkusz z biologii rozszerzonej czerwiec 2021 - trawa spartyna (Spartina patens) – dominujący gatunek na mokradłach słonowodnych

Biologia: Arkusz z biologii rozszerzonej czerwiec 2021 - trawa spartyna (Spartina patens) – dominujący gatunek na mokradłach słonowodnych

trawa spartyna (Spartina patens) – dominujący gatunek na mokradłach słonowodnych

Arkusz z biologii rozszerzonej czerwiec 2021

Wróć do listy

Podczas badań mokradeł występujących u ujścia rzeki do morza zaobserwowano, że trawa spartyna (Spartina patens) jest dominującym gatunkiem na mokradłach słonowodnych, a pałka
wąskolistna (Typha angustifolia) na mokradłach słodkowodnych. Przygotowano eksperyment terenowy, w którym posadzono spartynę oraz pałkę wąskolistną na poletkach doświadczalnych przygotowanych w dwóch wariantach:

na mokradłach słonowodnych i na mokradłach słodkowodnych w obecności innych gatunków roślin, z którymi naturalnie występują,
na mokradłach słonowodnych i na mokradłach słodkowodnych bez obecności innych gatunków.

Po upływie dwóch sezonów wegetacyjnych zmierzono biomasę osobników spartyny i pałki wąskolistnej na wszystkich poletkach. Wyniki eksperymentu przedstawiono w tabeli.

 

trawa spartyna (Spartina patens) – dominujący gatunek na mokradłach słonowodnych

 

 

1. Oceń, czy na podstawie przedstawionych wyników eksperymentu można sformułować poniższe wnioski. Zaznacz T (tak), jeśli taki wniosek można sformułować, albo N (nie) – jeśli nie można go sformułować.

trawa spartyna (Spartina patens) – dominujący gatunek na mokradłach słonowodnych

 

2. Określ, czy nieobecność pałki wąskolistnej w zbiorowiskach mokradeł słonowodnych jest wynikiem konkurencji międzygatunkowej, czy zasolenia wody. Odpowiedź uzasadnij, odnosząc się do wyników eksperymentu.

trawa spartyna (Spartina patens) – dominujący gatunek na mokradłach słonowodnych

Arkusz z biologii rozszerzonej czerwiec 2021

Wróć do listy

Podczas badań mokradeł występujących u ujścia rzeki do morza zaobserwowano, że trawa spartyna (Spartina patens) jest dominującym gatunkiem na mokradłach słonowodnych, a pałka
wąskolistna (Typha angustifolia) na mokradłach słodkowodnych. Przygotowano eksperyment terenowy, w którym posadzono spartynę oraz pałkę wąskolistną na poletkach doświadczalnych przygotowanych w dwóch wariantach:

na mokradłach słonowodnych i na mokradłach słodkowodnych w obecności innych gatunków roślin, z którymi naturalnie występują,
na mokradłach słonowodnych i na mokradłach słodkowodnych bez obecności innych gatunków.

Po upływie dwóch sezonów wegetacyjnych zmierzono biomasę osobników spartyny i pałki wąskolistnej na wszystkich poletkach. Wyniki eksperymentu przedstawiono w tabeli.

 

trawa spartyna (Spartina patens) – dominujący gatunek na mokradłach słonowodnych

 

 

1. Oceń, czy na podstawie przedstawionych wyników eksperymentu można sformułować poniższe wnioski. Zaznacz T (tak), jeśli taki wniosek można sformułować, albo N (nie) – jeśli nie można go sformułować.

trawa spartyna (Spartina patens) – dominujący gatunek na mokradłach słonowodnych

 

2. Określ, czy nieobecność pałki wąskolistnej w zbiorowiskach mokradeł słonowodnych jest wynikiem konkurencji międzygatunkowej, czy zasolenia wody. Odpowiedź uzasadnij, odnosząc się do wyników eksperymentu.