Biologia: Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej 2019 czerwiec nowa formuła - Zachowanie dawnych odmian drzew owocowych.

Zachowanie dawnych odmian drzew owocowych.

Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej 2019 czerwiec nowa formuła

Wróć do listy

Współcześnie podejmuje się wiele działań mających nie dopuścić do wyginięcia dawnych
odmian roślin użytkowych, np. drzew owocowych. Są one zagrożone wyginięciem w związkuz rozwojem rolnictwa intensywnego, w którym dominują nowe odmiany roślin dające wysokie plony. Ochrona zasobów genowych roślin użytkowych, oprócz nadrzędnego zadaniazachowania różnorodności biologicznej, ma również znaczenie praktyczne.
Na podstawie: G. Hodun, W. Podyma, Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie, Warszawa 2009.

Oceń, czy poniższe argumenty dotyczące praktycznego znaczenia zachowania dawnych odmian drzew owocowych w sadownictwie są uzasadnione naukowo. Zaznacz T (tak), jeżeli argument ma uzasadnienie naukowe, albo N (nie) – jeśli go nie ma.

Zachowanie dawnych odmian drzew owocowych.