Biologia: Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej czerwiec 2018 nowa formuła - Fragment sieci troficznej w lesie liściastym.

Fragment sieci troficznej w lesie liściastym.

Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej czerwiec 2018 nowa formuła

Wróć do listy

Na schemacie przedstawiono fragment sieci troficznej w lesie liściastym.

Fragment sieci troficznej w lesie liściastym.

Wypisz ze schematu dwa przykłady organizmów, które zajmują więcej niż jeden poziom troficzny, oraz dla każdego z nich określ wszystkie poziomy troficzne, które zajmuje ten organizm w opisanym ekosystemie.

1.

2.

Wybierz ze schematu i zapisz dwa przykłady par organizmów, które konkurują o pokarm w tym ekosystemie.