Biologia: arkusz maturalny z biologii podstawowej 2018 - Zmiany w populacji nadobnicy alpejskiej.

Zmiany w populacji nadobnicy alpejskiej.

arkusz maturalny z biologii podstawowej 2018

Wróć do listy

Informacja do zadań: 25. i 26.

Nadobnica alpejska (Rosalia alpina) to chrząszcz, który do przetrwania potrzebuje starych pni buków, w których samica składa jaja. Według danych monitoringowych nawet 75% osobników lokalnej populacji wybiera na siedlisko życia składowane drewno bukowe, pozyskane z wycinki lasu. Drewno z larwami jest wywożone z lasu i wykorzystywane np. do produkcji węgla drzewnego. Rozwój larw żerujących w martwym drewnie trwa od 2 do 4 lat. Dorosłe osobniki pojawiają się od czerwca do początków września i żyją krótko, żywiąc się sporadycznie, np. sokiem wyciekającym ze zranionych drzew. Larwy nadobnicy są zjadane m.in. przez dzięcioły.

Zmiany w populacji nadobnicy alpejskiej.

a) Określ zmianę, jakiej uległa populacja nadobnicy alpejskiej w Polsce w ostatnim
czasie. Uwzględnij liczebność i zasięg występowania tego owada.

b) Określ, czy nieskładowanie uzyskanego drewna bukowego w lesie w okresie letnim
mogłoby wpłynąć na populację nadobnicy alpejskiej korzystnie, czy – niekorzystnie.
Odpowiedź uzasadnij, odnosząc się do jej cyklu rozwojowego.