Biologia: Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej czerwiec 2018 stara formuła - Fragment sieci troficznej w lesie liściastym.

Fragment sieci troficznej w lesie liściastym.

Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej czerwiec 2018 stara formuła

Wróć do listy

Na schemacie przedstawiono fragment sieci troficznej w lesie liściastym.

Fragment sieci troficznej w lesie liściastym.

a) Wypisz ze schematu dwa przykłady organizmów, które zajmują więcej niż jeden
poziom troficzny, oraz dla każdego z nich określ wszystkie poziomy troficzne, które
zajmuje ten organizm w opisanym ekosystemie.

1. …………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

2. …………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

b) Wybierz ze schematu i zapisz dwa przykłady par organizmów, które konkurują
o pokarm w tym ekosystemie.

Fragment sieci troficznej w lesie liściastym.