Biologia: Arkusz z biologii rozszerzonej maj 2023 nowa formuła - Amfisbeny – ewolucyjne zmiany w budowie czaszki

Biologia: Arkusz z biologii rozszerzonej maj 2023 nowa formuła - Amfisbeny – ewolucyjne zmiany w budowie czaszki

Amfisbeny – ewolucyjne zmiany w budowie czaszki

Arkusz z biologii rozszerzonej maj 2023 nowa formuła

Wróć do listy

Amfisbeny (Amphisbaenia) to zwierzęta żyjące niemal wyłącznie pod powierzchnią ziemi w wydrążonych przez siebie tunelach. Podczas kopania tuneli amfisbeny posługują się głową. W toku ewolucji stopniowo utrwalały się zmiany w budowie czaszki, która u tych zwierząt jest obecnie bardzo silnie skostniała, co stanowi przystosowanie do drążenia tuneli.
Amfisbeny mają zazwyczaj długie, cienkie ciało, pokryte twardymi, suchymi, rogowymi łuskami i tarczkami wytwarzanymi przez naskórek, który jest okresowo zrzucany w formie wylinki. Łuski na tułowiu są prostokątne i układają się w pierścienie wokół ciała segmenty.
Każdy z segmentów skóry zawiera charakterystyczny zespół mięśni umożliwiający skracanie lub wydłużanie danego segmentu.


Na zdjęciu przedstawiono żyjący w Europie gatunek amfisbeny Blanus cinereus.

Amfisbeny – ewolucyjne zmiany w budowie czaszki

1. Dokończ zdanie. Zaznacz odpowiedź A, B albo C oraz jej uzasadnienie 1., 2. albo 3.

Amfisbeny należą do

Amfisbeny – ewolucyjne zmiany w budowie czaszki

 

 

2. Dokończ zdanie. Zaznacz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Czaszki amfisben przystosowały się do drążenia tuneli w ziemi w wyniku


A. dryfu genetycznego.

B. efektu założyciela.

C. specjacji.

D. doboru naturalnego.

Amfisbeny – ewolucyjne zmiany w budowie czaszki

Arkusz z biologii rozszerzonej maj 2023 nowa formuła

Wróć do listy

Amfisbeny (Amphisbaenia) to zwierzęta żyjące niemal wyłącznie pod powierzchnią ziemi w wydrążonych przez siebie tunelach. Podczas kopania tuneli amfisbeny posługują się głową. W toku ewolucji stopniowo utrwalały się zmiany w budowie czaszki, która u tych zwierząt jest obecnie bardzo silnie skostniała, co stanowi przystosowanie do drążenia tuneli.
Amfisbeny mają zazwyczaj długie, cienkie ciało, pokryte twardymi, suchymi, rogowymi łuskami i tarczkami wytwarzanymi przez naskórek, który jest okresowo zrzucany w formie wylinki. Łuski na tułowiu są prostokątne i układają się w pierścienie wokół ciała segmenty.
Każdy z segmentów skóry zawiera charakterystyczny zespół mięśni umożliwiający skracanie lub wydłużanie danego segmentu.


Na zdjęciu przedstawiono żyjący w Europie gatunek amfisbeny Blanus cinereus.

Amfisbeny – ewolucyjne zmiany w budowie czaszki

1. Dokończ zdanie. Zaznacz odpowiedź A, B albo C oraz jej uzasadnienie 1., 2. albo 3.

Amfisbeny należą do

Amfisbeny – ewolucyjne zmiany w budowie czaszki

 

 

2. Dokończ zdanie. Zaznacz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Czaszki amfisben przystosowały się do drążenia tuneli w ziemi w wyniku


A. dryfu genetycznego.

B. efektu założyciela.

C. specjacji.

D. doboru naturalnego.