Biologia: EGZAMIN MATURALNY Z BIOLOGII POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2022 - Bariery geograficzne kameruńskiego jeziora wulkanicznego Barombi Mbo

Biologia: EGZAMIN MATURALNY Z BIOLOGII POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2022 - Bariery geograficzne kameruńskiego jeziora wulkanicznego Barombi Mbo

Bariery geograficzne kameruńskiego jeziora wulkanicznego Barombi Mbo

EGZAMIN MATURALNY Z BIOLOGII POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2022

Wróć do listy

W kameruńskim jeziorze wulkanicznym Barombi Mbo żyje 15 gatunków ryb, z czego 11 należy do pielęgnic ryb z rodziny Cichlidae. Badania mitochondrialnego DNA wykazały, że endemiczne pielęgnice z Barombi Mbo stanowią grupę monofiletyczną wszystkie są ze sobą bliżej spokrewnione niż z jakimkolwiek gatunkiem występującym w sąsiednich
rzekach.

Ze względu na regularny stożkowy kształt misy jeziornej, będącej kraterem wygasłego wulkanu, historyczne wahania poziomu wody nie mogły doprowadzić do podziału jeziora na kilka mniejszych. W obrębie jeziora nie występują też inne bariery geograficzne utrudniające kontakt tych aktywnych ryb. Jezioro Barombi Mbo jest prawie całkowicie odizolowane od lokalnego systemu rzek.


Na podstawie przedstawionych informacji dokończ zdanie. Zaznacz odpowiedź
A albo B oraz odpowiedź 1., 2. albo 3.


Zróżnicowanie gatunkowe pielęgnic w jeziorze Barombi Mbo powstało na drodze

Bariery geograficzne kameruńskiego jeziora wulkanicznego Barombi Mbo

Bariery geograficzne kameruńskiego jeziora wulkanicznego Barombi Mbo

EGZAMIN MATURALNY Z BIOLOGII POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2022

Wróć do listy

W kameruńskim jeziorze wulkanicznym Barombi Mbo żyje 15 gatunków ryb, z czego 11 należy do pielęgnic ryb z rodziny Cichlidae. Badania mitochondrialnego DNA wykazały, że endemiczne pielęgnice z Barombi Mbo stanowią grupę monofiletyczną wszystkie są ze sobą bliżej spokrewnione niż z jakimkolwiek gatunkiem występującym w sąsiednich
rzekach.

Ze względu na regularny stożkowy kształt misy jeziornej, będącej kraterem wygasłego wulkanu, historyczne wahania poziomu wody nie mogły doprowadzić do podziału jeziora na kilka mniejszych. W obrębie jeziora nie występują też inne bariery geograficzne utrudniające kontakt tych aktywnych ryb. Jezioro Barombi Mbo jest prawie całkowicie odizolowane od lokalnego systemu rzek.


Na podstawie przedstawionych informacji dokończ zdanie. Zaznacz odpowiedź
A albo B oraz odpowiedź 1., 2. albo 3.


Zróżnicowanie gatunkowe pielęgnic w jeziorze Barombi Mbo powstało na drodze

Bariery geograficzne kameruńskiego jeziora wulkanicznego Barombi Mbo