Biologia: EGZAMIN MATURALNY Z BIOLOGII POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2022 - Spadek liczebności wiewiórek pospolitych na Wyspach Brytyjskich

Biologia: EGZAMIN MATURALNY Z BIOLOGII POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2022 - Spadek liczebności wiewiórek pospolitych na Wyspach Brytyjskich

Spadek liczebności wiewiórek pospolitych na Wyspach Brytyjskich

EGZAMIN MATURALNY Z BIOLOGII POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2022

Wróć do listy

W Ameryce Północnej wiewiórka czerwona
(Tamiasciurus hudsonicus) i wiewiórka szara (Sciurus carolinensis) współwystępują w wielu regionach. Na Wyspach Brytyjskich jedynym rodzimym gatunkiem wiewiórki jest wiewiórka pospolita (Sciurus vulgaris), przedstawiona na zdjęciu obok. Wiewiórki szare zostały wprowadzone na Wyspy Brytyjskie w 1876 roku. Od tamtej pory liczebność wiewiórek pospolitych zaczęła się zmniejszać. Jedną z przyczyn jest przenoszenie wirusa ospy przez wiewiórki szare, które nie wykazują przy tym objawów choroby. Dla większości wiewiórek pospolitych ta infekcja jest śmiertelna. Oba gatunki wiewiórek, szara i pospolita, wykorzystują podobne zasoby pokarmowe, przy czym wiewiórka szara efektywniej wykorzystuje żołędzie.

Spadek liczebności wiewiórek pospolitych na Wyspach Brytyjskich

1. Na podstawie przedstawionych informacji określ, czy wiewiórki Ameryki Północnej wiewiórka czerwona i wiewiórka szara są klasyfikowane w jednym, czy w dwóch rodzajach. Odpowiedź uzasadnij.

 

2. Podaj dwie różne widoczne na zdjęciu cechy morfologiczne wiewiórki pospolitej, które pozwala jednoznacznie zaklasyfikować ten gatunek do ssaków.
1.

2.

3. Dokończ zdanie. Zaznacz odpowiedź A albo B oraz jej uzasadnienie 1., 2. albo 3.
Spadek liczebności populacji wiewiórki pospolitej na Wyspach Brytyjskich jest wynikiem m.in.

Spadek liczebności wiewiórek pospolitych na Wyspach Brytyjskich

Spadek liczebności wiewiórek pospolitych na Wyspach Brytyjskich

EGZAMIN MATURALNY Z BIOLOGII POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2022

Wróć do listy

W Ameryce Północnej wiewiórka czerwona
(Tamiasciurus hudsonicus) i wiewiórka szara (Sciurus carolinensis) współwystępują w wielu regionach. Na Wyspach Brytyjskich jedynym rodzimym gatunkiem wiewiórki jest wiewiórka pospolita (Sciurus vulgaris), przedstawiona na zdjęciu obok. Wiewiórki szare zostały wprowadzone na Wyspy Brytyjskie w 1876 roku. Od tamtej pory liczebność wiewiórek pospolitych zaczęła się zmniejszać. Jedną z przyczyn jest przenoszenie wirusa ospy przez wiewiórki szare, które nie wykazują przy tym objawów choroby. Dla większości wiewiórek pospolitych ta infekcja jest śmiertelna. Oba gatunki wiewiórek, szara i pospolita, wykorzystują podobne zasoby pokarmowe, przy czym wiewiórka szara efektywniej wykorzystuje żołędzie.

Spadek liczebności wiewiórek pospolitych na Wyspach Brytyjskich

1. Na podstawie przedstawionych informacji określ, czy wiewiórki Ameryki Północnej wiewiórka czerwona i wiewiórka szara są klasyfikowane w jednym, czy w dwóch rodzajach. Odpowiedź uzasadnij.

 

2. Podaj dwie różne widoczne na zdjęciu cechy morfologiczne wiewiórki pospolitej, które pozwala jednoznacznie zaklasyfikować ten gatunek do ssaków.
1.

2.

3. Dokończ zdanie. Zaznacz odpowiedź A albo B oraz jej uzasadnienie 1., 2. albo 3.
Spadek liczebności populacji wiewiórki pospolitej na Wyspach Brytyjskich jest wynikiem m.in.

Spadek liczebności wiewiórek pospolitych na Wyspach Brytyjskich