Biologia: Arkusz z biologii rozszerzonej czerwiec 2021 - Adrenalina – hormon mobilizujący organizm do działania w warunkach stresu

Biologia: Arkusz z biologii rozszerzonej czerwiec 2021 - Adrenalina – hormon mobilizujący organizm do działania w warunkach stresu

Adrenalina – hormon mobilizujący organizm do działania w warunkach stresu

Arkusz z biologii rozszerzonej czerwiec 2021

Wróć do listy

Adrenalina to hormon, który mobilizuje organizm do działania w warunkach krótkotrwałego stresu. Na schemacie przedstawiono występowanie receptorów dla adrenaliny (adrenergicznych) typu α i typu β w różnych rodzajach komórek organizmu człowieka oraz reakcję tych komórek na adrenalinę.

Adrenalina – hormon mobilizujący organizm do działania w warunkach stresu

 

1. Na podstawie schematu oceń, które stwierdzenia dotyczące oddziaływania adrenalinyna komórki docelowe są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Adrenalina – hormon mobilizujący organizm do działania w warunkach stresu

 

2. Uzupełnij poniższe zdania tak, aby zawierały one prawdziwe informacje dotyczące efektów działania adrenaliny w warunkach krótkotrwałego stresu. W każdym nawiasie podkreśl właściwe określenie.

Adrenalina wydzielana jest przez (korę nadnerczy / rdzeń nadnerczy). Wyzwala ona rozkład glikogenu w komórkach wątroby oraz (zmniejsza / zwiększa) dopływ krwi do mięśni
szkieletowych, równocześnie (zmniejszając / zwiększając) dopływ krwi do ścian przewodu pokarmowego.

 

3. Określ, czy adrenalina jest hormonem steroidowym, czy – pochodną aminokwasu. Odpowiedź uzasadnij, porównując lokalizację komórkową receptorów adrenergicznych z typową lokalizacją receptorów dla obu rodzajów hormonów.

Adrenalina – hormon mobilizujący organizm do działania w warunkach stresu

Arkusz z biologii rozszerzonej czerwiec 2021

Wróć do listy

Adrenalina to hormon, który mobilizuje organizm do działania w warunkach krótkotrwałego stresu. Na schemacie przedstawiono występowanie receptorów dla adrenaliny (adrenergicznych) typu α i typu β w różnych rodzajach komórek organizmu człowieka oraz reakcję tych komórek na adrenalinę.

Adrenalina – hormon mobilizujący organizm do działania w warunkach stresu

 

1. Na podstawie schematu oceń, które stwierdzenia dotyczące oddziaływania adrenalinyna komórki docelowe są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Adrenalina – hormon mobilizujący organizm do działania w warunkach stresu

 

2. Uzupełnij poniższe zdania tak, aby zawierały one prawdziwe informacje dotyczące efektów działania adrenaliny w warunkach krótkotrwałego stresu. W każdym nawiasie podkreśl właściwe określenie.

Adrenalina wydzielana jest przez (korę nadnerczy / rdzeń nadnerczy). Wyzwala ona rozkład glikogenu w komórkach wątroby oraz (zmniejsza / zwiększa) dopływ krwi do mięśni
szkieletowych, równocześnie (zmniejszając / zwiększając) dopływ krwi do ścian przewodu pokarmowego.

 

3. Określ, czy adrenalina jest hormonem steroidowym, czy – pochodną aminokwasu. Odpowiedź uzasadnij, porównując lokalizację komórkową receptorów adrenergicznych z typową lokalizacją receptorów dla obu rodzajów hormonów.