Biologia: Arkusz diagnostyczny z biologii 2022 grudzień - hormon antydiuretyczny ADH – wpływ na komórki nabłonka zbiorczych kanalików nerkowych

Biologia: Arkusz diagnostyczny z biologii 2022 grudzień - hormon antydiuretyczny ADH – wpływ na komórki nabłonka zbiorczych kanalików nerkowych

hormon antydiuretyczny ADH – wpływ na komórki nabłonka zbiorczych kanalików nerkowych

Arkusz diagnostyczny z biologii 2022 grudzień

Wróć do listy

Wydalanie substancji wraz z moczem podlega regulacji przez hormon antydiuretyczny
(ADH). Jest on wydzielany do krwiobiegu przez przysadkę mózgową w odpowiedzi na pobudzenie osmoreceptorów znajdujących się w podwzgórzu.

W komórkach nabłonka zbiorczych kanalików nerkowych znajdują się akwaporyny białka stanowiące selektywne kanały ułatwiające dyfuzję wody. Cząsteczki akwaporyny okresowo magazynowane w pęcherzykach wewnątrzkomórkowych, a liczba wbudowywanych w błonę komórkową cząsteczek akwaporyny podlega regulacji przez ADH.
Na schemacie przedstawiono wpływ ADH na komórki nabłonka zbiorczych kanalików nerkowych. Literą P oznaczono ufosforylowane cząsteczki akwaporyny.

hormon antydiuretyczny ADH – wpływ na komórki nabłonka zbiorczych kanalików nerkowych

1. Oceń, czy poniższe stwierdzenia odnoszące się do działania ADH na komórki tworzące zbiorcze kanaliki nerkowe są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F jeśli jest fałszywe.

hormon antydiuretyczny ADH – wpływ na komórki nabłonka zbiorczych kanalików nerkowych

 

2. Wyjaśnij, w jaki sposób dochodzi do spadku liczby cząsteczek akwaporyny w błonach komórkowych nabłonka zbiorczych kanalików nerkowych w przypadku obniżonego ciśnienia osmotycznego krwi.

 

3. Które z wymienionych poniżej objawów mogą świadczyć o niedoborze ADH? Zaznacz dwie właściwe odpowiedzi spośród podanych.

A.
wydalanie dużych ilości moczu
B. wydalanie nadmiernie zagęszczonego moczu

C. nadmierne pragnienie

D. obecność glukozy w moczu

E. białkomocz

hormon antydiuretyczny ADH – wpływ na komórki nabłonka zbiorczych kanalików nerkowych

Arkusz diagnostyczny z biologii 2022 grudzień

Wróć do listy

Wydalanie substancji wraz z moczem podlega regulacji przez hormon antydiuretyczny
(ADH). Jest on wydzielany do krwiobiegu przez przysadkę mózgową w odpowiedzi na pobudzenie osmoreceptorów znajdujących się w podwzgórzu.

W komórkach nabłonka zbiorczych kanalików nerkowych znajdują się akwaporyny białka stanowiące selektywne kanały ułatwiające dyfuzję wody. Cząsteczki akwaporyny okresowo magazynowane w pęcherzykach wewnątrzkomórkowych, a liczba wbudowywanych w błonę komórkową cząsteczek akwaporyny podlega regulacji przez ADH.
Na schemacie przedstawiono wpływ ADH na komórki nabłonka zbiorczych kanalików nerkowych. Literą P oznaczono ufosforylowane cząsteczki akwaporyny.

hormon antydiuretyczny ADH – wpływ na komórki nabłonka zbiorczych kanalików nerkowych

1. Oceń, czy poniższe stwierdzenia odnoszące się do działania ADH na komórki tworzące zbiorcze kanaliki nerkowe są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F jeśli jest fałszywe.

hormon antydiuretyczny ADH – wpływ na komórki nabłonka zbiorczych kanalików nerkowych

 

2. Wyjaśnij, w jaki sposób dochodzi do spadku liczby cząsteczek akwaporyny w błonach komórkowych nabłonka zbiorczych kanalików nerkowych w przypadku obniżonego ciśnienia osmotycznego krwi.

 

3. Które z wymienionych poniżej objawów mogą świadczyć o niedoborze ADH? Zaznacz dwie właściwe odpowiedzi spośród podanych.

A.
wydalanie dużych ilości moczu
B. wydalanie nadmiernie zagęszczonego moczu

C. nadmierne pragnienie

D. obecność glukozy w moczu

E. białkomocz