Biologia: Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej maj 2019 stara formuła - Komórki światłoczułe. Komórki i pręciki. Neuron dwubiegunowy w oku.

Komórki światłoczułe. Komórki i pręciki. Neuron dwubiegunowy w oku.

Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej maj 2019 stara formuła

Wróć do listy

Na rysunku przedstawiono budowę siatkówki oka człowieka.

Komórki światłoczułe. Komórki i pręciki. Neuron dwubiegunowy w oku.

Uzupełnij poniższe zdania tak, aby zawierały one informacje prawdziwe. Podkreśl w każdym nawiasie właściwe określenie.

1. Z dwóch rodzajów komórek światłoczułych – czopków i pręcików – w siatkówce ludzkiego oka dominują (czopki / pręciki), które umożliwiają widzenie (barwne / w odcieniach szarości).
2. Wysoką rozdzielczość obrazu, czyli większą szczegółowość, zapewniają (czopki / pręciki), ponieważ każdy z nich łączy się (z jednym neuronem / z kilkoma neuronami).