Biologia: Arkusz z biologii rozszerzonej maj 2021 - Prolaktyna – hormon wydzielany przez gruczołową część przysadki mózgowej

Biologia: Arkusz z biologii rozszerzonej maj 2021 - Prolaktyna – hormon wydzielany przez gruczołową część przysadki mózgowej

Prolaktyna – hormon wydzielany przez gruczołową część przysadki mózgowej

Arkusz z biologii rozszerzonej maj 2021

Wróć do listy

Prolaktyna, wydzielana przez gruczołową część przysadki mózgowej, jest jednołańcuchowym polipeptydem złożonym ze 199 aminokwasów, powstającym w wyniku odcięcia peptydu
sygnałowego liczącego 28 aminokwasów. Na poniższym schemacie przedstawiono strukturę przestrzenną cząsteczki dojrzałej ludzkiej
prolaktyny.

Prolaktyna – hormon wydzielany przez gruczołową część przysadki mózgowej

1. Określ dominującą strukturę II-rzędową w cząsteczce dojrzałej ludzkiej prolaktyny.

 

 

2. Na podstawie przedstawionych informacji określ najwyższą rzędowość struktury białka – prolaktyny. Odpowiedź uzasadnij, odwołując się do cech budowy tego białka.

 

 

3. Podaj całkowitą liczbę kodonów w mRNA stanowiącym matrycę podczas syntezy prolaktyny.

Prolaktyna – hormon wydzielany przez gruczołową część przysadki mózgowej

Arkusz z biologii rozszerzonej maj 2021

Wróć do listy

Prolaktyna, wydzielana przez gruczołową część przysadki mózgowej, jest jednołańcuchowym polipeptydem złożonym ze 199 aminokwasów, powstającym w wyniku odcięcia peptydu
sygnałowego liczącego 28 aminokwasów. Na poniższym schemacie przedstawiono strukturę przestrzenną cząsteczki dojrzałej ludzkiej
prolaktyny.

Prolaktyna – hormon wydzielany przez gruczołową część przysadki mózgowej

1. Określ dominującą strukturę II-rzędową w cząsteczce dojrzałej ludzkiej prolaktyny.

 

 

2. Na podstawie przedstawionych informacji określ najwyższą rzędowość struktury białka – prolaktyny. Odpowiedź uzasadnij, odwołując się do cech budowy tego białka.

 

 

3. Podaj całkowitą liczbę kodonów w mRNA stanowiącym matrycę podczas syntezy prolaktyny.