Biologia: Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej maj 2019 stara formuła - Rola limfocytów B. Rola limfocytów T.

Rola limfocytów B. Rola limfocytów T.

Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej maj 2019 stara formuła

Wróć do listy

Uzupełnij poniższe zdania dotyczące limfocytów tak, aby zawierały one informacje prawdziwe. Podkreśl w każdym nawiasie właściwe określenie.
Limfocyty B i T biorą udział w mechanizmach odporności (swoistej / nieswoistej). W grasicy człowieka dojrzewają i nabywają kompetencji (limfocyty B / limfocyty T). Za wytwarzanie i uwalnianie przeciwciał odpowiadają (limfocyty B / limfocyty T) i jest to odporność (humoralna / komórkowa).