Biologia: Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej kwiecień 2020 - skutek niedoboru witamin w organizmie człowieka

Biologia: Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej kwiecień 2020 - skutek niedoboru witamin w organizmie człowieka

skutek niedoboru witamin w organizmie człowieka

Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej kwiecień 2020

Wróć do listy

Każdej z wymienionych poniżej witamin przyporządkuj wybrany spośród 1.–4. skutek jej niedoboru w organizmie człowieka. Wpisz numery w wyznaczone miejsca.

1. wady cewy nerwowej u płodu

2. szkorbut

3. krzywica u dzieci

4. tzw. kurza ślepota


witamina A ……
witamina B9 (kwas foliowy) ……
witamina C ……

skutek niedoboru witamin w organizmie człowieka

Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej kwiecień 2020

Wróć do listy

Każdej z wymienionych poniżej witamin przyporządkuj wybrany spośród 1.–4. skutek jej niedoboru w organizmie człowieka. Wpisz numery w wyznaczone miejsca.

1. wady cewy nerwowej u płodu

2. szkorbut

3. krzywica u dzieci

4. tzw. kurza ślepota


witamina A ……
witamina B9 (kwas foliowy) ……
witamina C ……