Biologia: Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2019 - Naczynia krwionośne doprowadzające i odprowadzające krew z nerki.

Naczynia krwionośne doprowadzające i odprowadzające krew z nerki.

Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2019

Wróć do listy

Na schemacie przedstawiono budowę nerki człowieka. Strzałkami oznaczono kierunek przepływu krwi i moczu.

Naczynia krwionośne doprowadzające i odprowadzające krew z nerki.

a) Podaj nazwy naczyń krwionośnych oznaczonych literami A i B.
A.

B.

b) Uporządkuj zaznaczone na schemacie struktury A, B i C według rosnącego stężenia mocznika w płynach ustrojowych, które w nich przepływają.