Biologia: Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej czerwiec 2018 nowa formuła - Cechy płuc człowieka. Mechanizm oddychania płodu.

Cechy płuc człowieka. Mechanizm oddychania płodu.

Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej czerwiec 2018 nowa formuła

Wróć do listy

Kręgowce lądowe, w tym także człowiek, są przystosowane do oddychania tlenem
atmosferycznym. Wymiana gazowa odbywa się u nich za pomocą płuc.

Wymień jedną cechę budowy płuc człowieka charakterystyczną wyłącznie dla ssaków.

Wyjaśnij, w jaki sposób oddycha płód człowieka, i podaj, kiedy płuca płodu wypełniają się powietrzem.