Biologia: Arkusz maturalny z biologii, poziom podstawowy, maj 2011 - Funkcjonowanie ucha.

Funkcjonowanie ucha.

Arkusz maturalny z biologii, poziom podstawowy, maj 2011

Wróć do listy
Funkcjonowanie ucha.

Oceń prawdziwość stwierdzeń dotyczących funkcji elementów ucha. Wpisz w odpowiednie miejsca tabeli literę P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, lub literę F, jeśli stwierdzenie jest fałszywe.