Biologia: Arkusz maturalny z biologii, poziom podstawowy, maj 2012 - Rodzaje i przebieg reakcji odpornościowych

Rodzaje i przebieg reakcji odpornościowych

Arkusz maturalny z biologii, poziom podstawowy, maj 2012

Wróć do listy

Poniżej opisano przebieg reakcji odpornościowej. Po wniknięciu czynnika chorobotwórczego do organizmu, komórki pamięci immunologicznej rozpoznały antygeny na jego powierzchni. Intensywne podziały tych komórek doprowadziły do powstania dużej ilości limfocytów produkujących odpowiednie przeciwciała. Poziom przeciwciał wzrósł tak znacznie, że w ciągu kilku dni infekcja została powstrzymana.

Napisz, czy opisana reakcja jest pierwotną, czy wtórną odpowiedzią immunologiczną. Odpowiedź uzasadnij.