Biologia: Arkusz maturalny z biologii, poziom podstawowy, maj 2011 - Znaczenie wapnia w odżywianiu.

Znaczenie wapnia w odżywianiu.

Arkusz maturalny z biologii, poziom podstawowy, maj 2011

Wróć do listy
Znaczenie wapnia w odżywianiu. Znaczenie wapnia w odżywianiu.

Narysuj diagram słupkowy ilustrujący zalecane spożycie wapnia przez człowieka w przedziałach wiekowych podanych w tabeli.