Biologia: Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej czerwiec 2018 stara formuła - Trawienie enzymatyczne cukrów, białek i tłuszczy.

Trawienie enzymatyczne cukrów, białek i tłuszczy.

Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej czerwiec 2018 stara formuła

Wróć do listy

Uzupełnij tabelę, w której scharakteryzujesz trawienie wymienionych grup składników
pokarmowych w przewodzie pokarmowym człowieka – wpisz właściwe nazwy grup
enzymów i końcowe produkty ich trawienia.

Trawienie enzymatyczne cukrów, białek i tłuszczy.