Biologia: Arkusz maturalny z biologii, poziom podstawowy, maj 2012 - Znaczenie łożyska.

Znaczenie łożyska.

Arkusz maturalny z biologii, poziom podstawowy, maj 2012

Wróć do listy

Łożysko zapewnia stałą łączność między matką a rozwijającym się zarodkiem. Jest narządem, który pełni wiele funkcji, np. wydziela relaksynę, stanowi barierę dla drobnoustrojów.

Przedstaw funkcję łożyska, inną niż funkcje wymienione w tekście.