Biologia: Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej czerwiec 2018 stara formuła - Schemat serca oraz jego naczyń krwionośnych. Aorta, pień płucny…

Schemat serca oraz jego naczyń krwionośnych. Aorta, pień płucny…

Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej czerwiec 2018 stara formuła

Wróć do listy

Na schemacie przedstawiono budowę serca człowieka.

Schemat serca oraz jego naczyń krwionośnych. Aorta, pień płucny…

a) Uzupełnij schemat – wpisz w wyznaczone miejsca właściwe określenia tak, aby powstał prawidłowy opis kierunku przepływu krwi przez serce. Wybierz je spośród wymienionych.

do dużego obiegu; z dużego obiegu; do małego obiegu; z małego obiegu

b) Podaj, które z naczyń krwionośnych oznaczonych na schemacie numerami 1.–4. to żyła płucna, i określ, czy krew płynąca tą żyłą jest odtlenowana, czy – utlenowana.

Żyła płucna:

Płynie w niej krew:

793 790 445 dawidwyrozebski@gmail.com
Skontaktuj się w sprawie rekrutacji