Biologia: arkusz maturalny z biologii podstawowej 2018 - Choroby będące skutkiem mutacji.

Choroby będące skutkiem mutacji.

arkusz maturalny z biologii podstawowej 2018

Wróć do listy

Zależnie od przyczyny wyróżnia się różne rodzaje chorób człowieka, np.: choroby zakaźne,
choroby o podłożu genetycznym czy alergicznym.
Spośród wymienionych nazw chorób człowieka wybierz i podkreśl wszystkie te, które są
skutkiem mutacji.

Choroby będące skutkiem mutacji.