Biologia: Arkusz maturalny z biologii, poziom podstawowy, maj 2011 - Ruchy klatki piersiowej, a wentylacja.

Ruchy klatki piersiowej, a wentylacja.

Arkusz maturalny z biologii, poziom podstawowy, maj 2011

Wróć do listy
Ruchy klatki piersiowej, a wentylacja.

a) Na podstawie schematu określ, co dzieje się z klatką piersiową i przeponą podczas wdechu.

Klatka piersiowa

Przepona

b) Wyjaśnij, dlaczego wdech jest określany fazą czynną wentylacji płuc, a wydech fazą bierną.