Biologia: Arkusz maturalny z biologii, poziom podstawowy, maj 2013 - Budowa serca oraz naczyń krwionośnych wychodzących z serca.

Budowa serca oraz naczyń krwionośnych wychodzących z serca.

Arkusz maturalny z biologii, poziom podstawowy, maj 2013

Wróć do listy

Na rysunku przedstawiono przekrój podłużny serca człowieka w jednej z faz jego pracy.

Budowa serca oraz naczyń krwionośnych wychodzących z serca.

a) Określ, które struktury przedstawionego serca są w skurczu (wpisz S), a które – w rozkurczu (wpisz R).

Przedsionki serca

Komory serca

b) Określ, które zastawki w sercu są otwarte (wpisz O), a które – zamknięte (wpisz Z).

Zastawki przedsionkowo-komorowe

Zastawki półksiężycowate

c) Zaznacz nazwę naczynia krwionośnego oznaczonego na rysunku literą X.

Budowa serca oraz naczyń krwionośnych wychodzących z serca.