Biologia: Arkusz maturalny z biologii, poziom podstawowy, maj 2012 - Rola limfocytów oraz makrofagów w organizmie człowieka.

Rola limfocytów oraz makrofagów w organizmie człowieka.

Arkusz maturalny z biologii, poziom podstawowy, maj 2012

Wróć do listy
Rola limfocytów oraz makrofagów w organizmie człowieka.

Oceń prawdziwość poniższych informacji dotyczących leukocytów. Wpisz obok każdego zdania literę P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub literę F, jeśli zdanie jest fałszywe.