Biologia: Arkusz z biologii rozszerzonej maj 2021 - zmiany potencjału błony we wzgórku aksonu neuronu

Biologia: Arkusz z biologii rozszerzonej maj 2021 - zmiany potencjału błony we wzgórku aksonu neuronu

zmiany potencjału błony we wzgórku aksonu neuronu

Arkusz z biologii rozszerzonej maj 2021

Wróć do listy

Na schemacie przedstawiono zmiany potencjału błony we wzgórku aksonu neuronu. Strzałki wskazują czas, w którym nastąpiły dwa pobudzenia tego neuronu.

zmiany potencjału błony we wzgórku aksonu neuronu


1. Do
faz potencjału czynnościowego, oznaczonych na schemacie literami A–D, przyporządkuj właściwe określenia spośród wymienionych poniżej.

hiperpolaryzacja   polaryzacja   depolaryzacja   repolaryzacja

A.
B.
C.

D.

 

2. Oceń, czy poniższe stwierdzenia dotyczące informacji przedstawionych na wykresie są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

 

zmiany potencjału błony we wzgórku aksonu neuronu

zmiany potencjału błony we wzgórku aksonu neuronu

Arkusz z biologii rozszerzonej maj 2021

Wróć do listy

Na schemacie przedstawiono zmiany potencjału błony we wzgórku aksonu neuronu. Strzałki wskazują czas, w którym nastąpiły dwa pobudzenia tego neuronu.

zmiany potencjału błony we wzgórku aksonu neuronu


1. Do
faz potencjału czynnościowego, oznaczonych na schemacie literami A–D, przyporządkuj właściwe określenia spośród wymienionych poniżej.

hiperpolaryzacja   polaryzacja   depolaryzacja   repolaryzacja

A.
B.
C.

D.

 

2. Oceń, czy poniższe stwierdzenia dotyczące informacji przedstawionych na wykresie są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

 

zmiany potencjału błony we wzgórku aksonu neuronu