Chemia: Arkusz z biologii rozszerzonej czerwiec 2023 stara formuła - obserwacja podziałów mitotycznych

Biologia: Arkusz z biologii rozszerzonej czerwiec 2023 stara formuła - obserwacja podziałów mitotycznych

Biologia: Arkusz z biologii rozszerzonej czerwiec 2023 stara formuła - obserwacja podziałów mitotycznych

obserwacja podziałów mitotycznych

Arkusz z biologii rozszerzonej czerwiec 2023 stara formuła

Wróć do listy

W celu zaobserwowania podziałów mitotycznych wykonano preparat mikroskopowy z wierzchołka wzrostu korzenia cebuli. Aby uzyskać pojedynczą warstwę komórek, zgnieciono stożek wzrostu na szkiełku mikroskopowym.

Na poniższej mikrofotografii przedstawiono gotowy preparat z chromatyną wybarwioną odpowiednim barwnikiem na kolor niebieskofioletowy.

obserwacja podziałów mitotycznych

1. Podaj pełną nazwę tkanki roślinnej, której komórki przedstawiono na mikrofotografii.

 

2. Do każdej z komórek wskazanych na mikrofotografii (A–C) przyporządkuj – wybraną spośród podanych – właściwą nazwę etapu mitozy, w którym ta komórka się znajduje.


profaza       metafaza       anafaza       telofaza

A.
B.
C.

obserwacja podziałów mitotycznych

Arkusz z biologii rozszerzonej czerwiec 2023 stara formuła

Wróć do listy

W celu zaobserwowania podziałów mitotycznych wykonano preparat mikroskopowy z wierzchołka wzrostu korzenia cebuli. Aby uzyskać pojedynczą warstwę komórek, zgnieciono stożek wzrostu na szkiełku mikroskopowym.

Na poniższej mikrofotografii przedstawiono gotowy preparat z chromatyną wybarwioną odpowiednim barwnikiem na kolor niebieskofioletowy.

obserwacja podziałów mitotycznych

1. Podaj pełną nazwę tkanki roślinnej, której komórki przedstawiono na mikrofotografii.

 

2. Do każdej z komórek wskazanych na mikrofotografii (A–C) przyporządkuj – wybraną spośród podanych – właściwą nazwę etapu mitozy, w którym ta komórka się znajduje.


profaza       metafaza       anafaza       telofaza

A.
B.
C.

obserwacja podziałów mitotycznych

Arkusz z biologii rozszerzonej czerwiec 2023 stara formuła

Wróć do listy

W celu zaobserwowania podziałów mitotycznych wykonano preparat mikroskopowy z wierzchołka wzrostu korzenia cebuli. Aby uzyskać pojedynczą warstwę komórek, zgnieciono stożek wzrostu na szkiełku mikroskopowym.

Na poniższej mikrofotografii przedstawiono gotowy preparat z chromatyną wybarwioną odpowiednim barwnikiem na kolor niebieskofioletowy.

obserwacja podziałów mitotycznych

1. Podaj pełną nazwę tkanki roślinnej, której komórki przedstawiono na mikrofotografii.

 

2. Do każdej z komórek wskazanych na mikrofotografii (A–C) przyporządkuj – wybraną spośród podanych – właściwą nazwę etapu mitozy, w którym ta komórka się znajduje.


profaza       metafaza       anafaza       telofaza

A.
B.
C.