Biologia: Informator o egzaminie maturalnym z biologii - 2022/23 - Safranina i zieleń świetlista – barwniki związków budulcowych ścian komórkowych roślin

Biologia: Informator o egzaminie maturalnym z biologii - 2022/23 - Safranina i zieleń świetlista – barwniki związków budulcowych ścian komórkowych roślin

Safranina i zieleń świetlista – barwniki związków budulcowych ścian komórkowych roślin

Informator o egzaminie maturalnym z biologii - 2022/23

Wróć do listy

Safranina i zieleń świetlista wybarwiają związki budulcowe ścian komórkowych roślin na różne kolory. Jednoczesne użycie obu barwników pomaga ocenić stopień zdrewnienia ścian komórkowych różnych tkanek.
Na zdjęciu przedstawiono wybarwiony za pomocą safraniny i zieleni świetlistej przekrój przez wiązkę przewodzącą kukurydzy rośliny jednoliściennej. Literami A, B i C oznaczono elementy trzech tkanek. Ściany komórkowe elementów A i C wybarwiły się na czerwono, a elementu B – na niebieskozielono.

Safranina i zieleń świetlista – barwniki związków budulcowych ścian komórkowych roślin

1. Oznaczeniom literowym A–C na zdjęciu przyporządkuj spośród 1.–4. odpowiednie nazwy elementów tkanek budujących tę wiązkę.

1. człon naczynia

2. człon rurki sitowej

3. komórka miękiszowa

4. włókno sklerenchymatyczne

 

A.

B.

C.

 

2. Uzupełnij poniższe zdanie tak, aby powstał poprawny opis budowy elementów wiązki przewodzącej. W każdym nawiasie podkreśl właściwe określenie.

Człony rurek sitowych można zidentyfikować po tym, że ich ściany komórkowe są znacznie (cieńsze / grubsze) od ścian członów naczyń oraz od komórek (sklerenchymy / miękiszu), a ponadto (towarzyszą / nie towarzyszą) im komórki przyrurkowe.

 

3. Dokończ zdanie. Zaznacz odpowiedź A albo B oraz jej uzasadnienie 1., 2. albo 3.

Na podstawie zdjęcia można wnioskować, że lignina wybarwiła się na kolor

Safranina i zieleń świetlista – barwniki związków budulcowych ścian komórkowych roślin

Safranina i zieleń świetlista – barwniki związków budulcowych ścian komórkowych roślin

Informator o egzaminie maturalnym z biologii - 2022/23

Wróć do listy

Safranina i zieleń świetlista wybarwiają związki budulcowe ścian komórkowych roślin na różne kolory. Jednoczesne użycie obu barwników pomaga ocenić stopień zdrewnienia ścian komórkowych różnych tkanek.
Na zdjęciu przedstawiono wybarwiony za pomocą safraniny i zieleni świetlistej przekrój przez wiązkę przewodzącą kukurydzy rośliny jednoliściennej. Literami A, B i C oznaczono elementy trzech tkanek. Ściany komórkowe elementów A i C wybarwiły się na czerwono, a elementu B – na niebieskozielono.

Safranina i zieleń świetlista – barwniki związków budulcowych ścian komórkowych roślin

1. Oznaczeniom literowym A–C na zdjęciu przyporządkuj spośród 1.–4. odpowiednie nazwy elementów tkanek budujących tę wiązkę.

1. człon naczynia

2. człon rurki sitowej

3. komórka miękiszowa

4. włókno sklerenchymatyczne

 

A.

B.

C.

 

2. Uzupełnij poniższe zdanie tak, aby powstał poprawny opis budowy elementów wiązki przewodzącej. W każdym nawiasie podkreśl właściwe określenie.

Człony rurek sitowych można zidentyfikować po tym, że ich ściany komórkowe są znacznie (cieńsze / grubsze) od ścian członów naczyń oraz od komórek (sklerenchymy / miękiszu), a ponadto (towarzyszą / nie towarzyszą) im komórki przyrurkowe.

 

3. Dokończ zdanie. Zaznacz odpowiedź A albo B oraz jej uzasadnienie 1., 2. albo 3.

Na podstawie zdjęcia można wnioskować, że lignina wybarwiła się na kolor

Safranina i zieleń świetlista – barwniki związków budulcowych ścian komórkowych roślin