Biologia: Informator o egzaminie maturalnym z biologii - 2022/23 - Ekspresja informacji genetycznej

Biologia: Informator o egzaminie maturalnym z biologii - 2022/23 - Ekspresja informacji genetycznej

Ekspresja informacji genetycznej

Informator o egzaminie maturalnym z biologii - 2022/23

Wróć do listy

Uzupełnij poniższe zdania tak, aby powstał poprawny opis zjawiska alternatywnego składania eksonów. W każdym nawiasie podkreśl właściwe określenie.


W wyniku alternatywnego składania eksonów może powstać (tylko jeden rodzaj / wiele rodzajów) mRNA. Dzięki temu w organizmach eukariotycznych obserwuje się znacznie (mniej / więcej) różnych białek w porównaniu z liczbą genów w genomie. Ze względu na to, że ten proces nie zachodzi w organizmach prokariotycznych, gdy planuje się otrzymanie eukariotycznego białka w komórkach bakterii, należy przeprowadzić odwrotną (transkrypcję /translację) mRNA, która pozwala uzyskać gen pozbawiony (eksonów / intronów).

Ekspresja informacji genetycznej

Informator o egzaminie maturalnym z biologii - 2022/23

Wróć do listy

Uzupełnij poniższe zdania tak, aby powstał poprawny opis zjawiska alternatywnego składania eksonów. W każdym nawiasie podkreśl właściwe określenie.


W wyniku alternatywnego składania eksonów może powstać (tylko jeden rodzaj / wiele rodzajów) mRNA. Dzięki temu w organizmach eukariotycznych obserwuje się znacznie (mniej / więcej) różnych białek w porównaniu z liczbą genów w genomie. Ze względu na to, że ten proces nie zachodzi w organizmach prokariotycznych, gdy planuje się otrzymanie eukariotycznego białka w komórkach bakterii, należy przeprowadzić odwrotną (transkrypcję /translację) mRNA, która pozwala uzyskać gen pozbawiony (eksonów / intronów).