Biologia: Arkusz maturalny z biologii, poziom podstawowy, maj 2012 - Funckja nabłonka migawkowego w organizmie człowieka.

Funckja nabłonka migawkowego w organizmie człowieka.

Arkusz maturalny z biologii, poziom podstawowy, maj 2012

Wróć do listy

Nabłonek migawkowy, nabłonek rzęskowy lub nabłonek orzęsiony to różne określenia tego samego rodzaju nabłonka, którego komórki wyposażone są w rzęski ułatwiające transport substancji po powierzchni nabłonka.

Funckja nabłonka migawkowego w organizmie człowieka.

Wpisz do tabeli nazwy układów w organizmie człowieka, w których występuje nabłonek migawkowy, oraz podaj rolę tego rodzaju nabłonka w każdym z nich.