Biologia: Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej maj 2019 stara formuła - Budowa chromosomu. Metafaza podziału mitotycznego.

Budowa chromosomu. Metafaza podziału mitotycznego.

Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej maj 2019 stara formuła

Wróć do listy

Chromosomy są najlepiej widoczne w komórce podczas metafazy podziału mitotycznego. Mają wtedy zwartą strukturę, są krótkie i grube. Po ich wybarwieniu przy użyciu specjalnych barwników uzyskuje się charakterystyczny dla każdego chromosomu homologicznego wzór prążków, co ułatwia rozpoznanie pod mikroskopem poszczególnych chromosomów i obserwację ich struktury.
Na rysunku przedstawiono budowę metafazowego chromosomu 2 człowieka.

Budowa chromosomu. Metafaza podziału mitotycznego.

a) Uzupełnij poniższe zdania tak, aby powstał poprawny opis przedstawionego na rysunku chromosomu. Podkreśl w każdym nawiasie właściwe określenie.

Metafazowy chromosom 2 składa się z dwóch (takich samych / różnych) chromatyd. Ramiona chromatydy (mają różną długość / taką samą długość). Miejsce oznaczone X, w którym do chromosomu przyczepiają się włókna wrzeciona kariokinetycznego to
(centromer / centrosom).

b) Podaj liczbę autosomów występujących w prawidłowej komórce somatycznej człowieka: