Biologia: Arkusz z biologii rozszerzonej czerwiec 2021 - fosforylacja fotosyntetyczna w komórce roślinnej

Biologia: Arkusz z biologii rozszerzonej czerwiec 2021 - fosforylacja fotosyntetyczna w komórce roślinnej

fosforylacja fotosyntetyczna w komórce roślinnej

Arkusz z biologii rozszerzonej czerwiec 2021

Wróć do listy

Na schemacie w sposób uproszczony przedstawiono proces fosforylacji fotosyntetycznej.

fosforylacja fotosyntetyczna w komórce roślinnej

1. Wybierz i zaznacz rodzaj fosforylacji fotosyntetycznej przedstawionej na schemacie. Odpowiedź uzasadnij.

A. fosforylacja cykliczna
B. fosforylacja niecykliczna

Uzasadnienie:

 

2. Wymień dwa produkty procesu przedstawionego na schemacie, które łącznie są określane jako „siła asymilacyjna”, oraz podaj, na jakich etapach fazy fotosyntezy niezależnej od światła każdy z nich jest wykorzystywany.

1.

2.

fosforylacja fotosyntetyczna w komórce roślinnej

Arkusz z biologii rozszerzonej czerwiec 2021

Wróć do listy

Na schemacie w sposób uproszczony przedstawiono proces fosforylacji fotosyntetycznej.

fosforylacja fotosyntetyczna w komórce roślinnej

1. Wybierz i zaznacz rodzaj fosforylacji fotosyntetycznej przedstawionej na schemacie. Odpowiedź uzasadnij.

A. fosforylacja cykliczna
B. fosforylacja niecykliczna

Uzasadnienie:

 

2. Wymień dwa produkty procesu przedstawionego na schemacie, które łącznie są określane jako „siła asymilacyjna”, oraz podaj, na jakich etapach fazy fotosyntezy niezależnej od światła każdy z nich jest wykorzystywany.

1.

2.