Biologia: EGZAMIN MATURALNY Z BIOLOGII POZIOM ROZSZERZONY MARZEC 2022 - Komórka roślinna – organella

Biologia: EGZAMIN MATURALNY Z BIOLOGII POZIOM ROZSZERZONY MARZEC 2022 - Komórka roślinna – organella

Komórka roślinna – organella

EGZAMIN MATURALNY Z BIOLOGII POZIOM ROZSZERZONY MARZEC 2022

Wróć do listy

Na poniższych zdjęciach A i B, wykonanych za pomocą transmisyjnego mikroskopu
elektronowego, przedstawiono dwie różne komórki roślinne.

Uwaga: Obydwa zdjęcia mają zachowaną jednakową skalę.

Komórka roślinna – organella

a) Określ, która komórka na zdjęciu A czy na zdjęciu B pochodzi z tkanki
merystematycznej. Odpowiedź uzasadnij, odnosząc się do jednej widocznej na zdjęciu
cechy budowy wybranej komórki.
v

b) Dokończ zdanie. Zaznacz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Obie przedstawione na zdjęciach komórki mają

A. ten sam stopień kondensacji chromatyny.

B. taką samą grubość ściany komórkowej.

C. wyraźnie widoczne jąderka.

D. dobrze rozwinięte chloroplasty.

Komórka roślinna – organella

EGZAMIN MATURALNY Z BIOLOGII POZIOM ROZSZERZONY MARZEC 2022

Wróć do listy

Na poniższych zdjęciach A i B, wykonanych za pomocą transmisyjnego mikroskopu
elektronowego, przedstawiono dwie różne komórki roślinne.

Uwaga: Obydwa zdjęcia mają zachowaną jednakową skalę.

Komórka roślinna – organella

a) Określ, która komórka na zdjęciu A czy na zdjęciu B pochodzi z tkanki
merystematycznej. Odpowiedź uzasadnij, odnosząc się do jednej widocznej na zdjęciu
cechy budowy wybranej komórki.
v

b) Dokończ zdanie. Zaznacz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Obie przedstawione na zdjęciach komórki mają

A. ten sam stopień kondensacji chromatyny.

B. taką samą grubość ściany komórkowej.

C. wyraźnie widoczne jąderka.

D. dobrze rozwinięte chloroplasty.