Biologia: 2012 maj - Zadanie 1.

Zadanie 1.

2012 maj

Wróć do listy

Mitochondria to struktury wewnątrzkomórkowe, w których odbywa się synteza ATP.

Zadanie 1.

Oceń prawdziwość informacji dotyczących mitochondriów. Wpisz w odpowiednich miejscach tabeli literę P, jeśli informacja jest prawdziwa, lub literę F, jeśli informacja jest fałszywa.