Biologia: Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej 2018, stara formuła - Skrobia i celuloza. Polisacharydy w komórce roślinnej i zwierzęcej.

Skrobia i celuloza. Polisacharydy w komórce roślinnej i zwierzęcej.

Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej 2018, stara formuła

Wróć do listy

Skrobia i celuloza, należące do węglowodanów, są polimerami zbudowanymi z monomerów
glukozy. W skrobi cząsteczki glukozy łączą się wiązaniem α-1,4-glikozydowym, tworząc
łańcuchy, które się rozgałęziają (dzięki powstawaniu wiązania α-1,6-glikozydowego)
i zwijają się w helisę.

Celuloza, w której monomery glukozy są wydłużone i łączą się wiązaniem
β-1,4-glikozydowym, tworzy długie, proste łańcuchy ułożone równolegle. Między grupami
hydroksylowymi (-OH) monomerów glukozy powstają liczne wiązania wodorowe.

Wykaż, że budowa opisanych polimerów ma związek z ich funkcją w komórce roślinnej.

1. Skrobia

2. Celuloza