Biologia: Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej 2017 maj - Budowa i znaczenie ściany komórkowej.

Budowa i znaczenie ściany komórkowej.

Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej 2017 maj

Wróć do listy

Ściana komórkowa u roślin lądowych to struktura zbudowana głównie z celulozy – substancji o dużej wytrzymałości na rozciąganie i stanowiącej włóknisty szkielet ściany, a także z pektyn i hemicelulozy – wypełniających ten szkielet.

a) Wykaż związek między budową ściany komórkowej a funkcją, jaką ta ściana pełni w komórce.
b) Spośród wymienionych nazw wybierz i podkreśl wszystkie odnoszące się do organizmów, których komórki mają ścianę komórkową.

brunatnice
skorupiaki
podstawczaki
orzęski bakterie
Gram-ujemne