Biologia: Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej maj 2016 stara formuła - Błoniaste struktury otaczające jądro.

Błoniaste struktury otaczające jądro.

Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej maj 2016 stara formuła

Wróć do listy

Na rysunku przedstawiono jądro komórkowe wraz z otaczającymi je strukturami błoniastymi.

Błoniaste struktury otaczające jądro.

Na podstawie: C.J. Clegg, Introduction to Advanced Biology, John Murray Ltd, 2005.

Wpisz w tabeli nazwy struktur oznaczonych na rysunku literami A i B oraz podaj po jednej funkcji charakterystycznej dla każdej z nich.

Błoniaste struktury otaczające jądro.