Biologia: Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej 2017 maj - Osmotyczny przepływ wody.

Osmotyczny przepływ wody.

Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej 2017 maj

Wróć do listy

Umieszczenie żywej komórki w roztworze hipotonicznym skutkuje stopniowym napływem do jej wnętrza wody, co powoduje zwiększanie się objętości komórki i w efekcie może prowadzić do jej pęknięcia.

a) Podaj, jakich komórek – roślinnych czy zwierzęcych – dotyczy ten opis. Odpowiedź uzasadnij, odwołując się do zjawiska zachodzącego w tych komórkach i do ich budowy.
b) Określ konsekwencje umieszczenia komórki roślinnej w roztworze hipertonicznym.