Biologia: Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej czerwiec 2018 stara formuła - Różnice między rybosomami prokariotycznymi i eukariotycznymi.

Różnice między rybosomami prokariotycznymi i eukariotycznymi.

Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej czerwiec 2018 stara formuła

Wróć do listy

Rybosomy to kompleksy zbudowane z rybosomalnego RNA i białek. W komórce roślinnej
występują rybosomy na terenie cytoplazmy w postaci wolnej lub w postaci związanej
z siateczką śródplazmatyczną, a także rybosomy wewnątrz mitochondriów i chloroplastów.

Wyjaśnij, dlaczego rybosomy chloroplastowe są bardziej zbliżone budową do rybosomów bakteryjnych niż do rybosomów cytoplazmatycznych występujących w komórce roślinnej.