Biologia: Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej czerwiec 2018 stara formuła - Wytwarzanie i transport glikoprotein.

Wytwarzanie i transport glikoprotein.

Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej czerwiec 2018 stara formuła

Wróć do listy

Uporządkuj procesy związane z wytwarzaniem i transportem glikoprotein wydzielanych
poza komórkę – zgodnie z kolejnością ich zachodzenia. Wpisz numery 2.–6. we właściwe
miejsca tabeli.

Wytwarzanie i transport glikoprotein.